Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Myślenicach
Placeholder

„Sposób, w jaki dzieci się uczą, przesądza kim będą w przyszłości.” Maria Montessori

O nas

Pracujemy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii MontessoriRealizujemy podstawę programową MEN (w formie tzw. pracy własnej), a także zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, informatyczne, wf i religię.
Staramy się przygotować naszych uczniów do wzięcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do samodzielności w myśleniu i działaniu, do budowania pozytywnych relacji z ludźmi.

  dowiedz się więcej
  Placeholder
  Placeholder

  Metoda

  Bierze pod uwagę przede wszystkim poziom rozwoju dziecka, a nie jego wiek. Daje mu szansę wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, społeczno-kulturalnego i fizycznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.


  Placeholder

  Dziecko

  W pedagogice Montessori jest zawsze w centrum – powinno się rozwijać według własnego rytmu i możliwości. Najbardziej cieszy się z tego, co samo zrobi. Uczeń ma dużą swobodę w działaniu, ale sam musi nauczyć się wyciągania wniosków i podejmowania decyzji.


  Placeholder

  Nauczyciel

  Ogarnia swym ciepłem, ale nie spala, pomaga, lecz nie wyręcza.” M. Montessori. Nauczyciel staje się „uważnym obserwatorem” oraz „cierpliwym i cichym przewodnikiem spontanicznej pracy dzieci”..

  Placeholder

  Wiedza

  Zdobywana jest nie przez wyuczenie, ale przez dogłębne zrozumienie danego tematu. Wyrabia to w dziecku poczucie samodyscypliny i wiarę, że potrafi dojść do celu samodzielnie.
  Pomoce dydaktyczne wspomagają rozwój koncentracji i koordynację ruchową, angażują dziecko w odkrywanie świata.


  Placeholder

  Otoczenie

  Sala zajęciowa jest uporządkowana, podzielona na kąciki przedmiotowe i miejsca do pracy własnej. Nauczanie słowne zostało zastąpione przez materiał rozwojowy, który zawiera w sobie kontrolę błędu i pozwala każdemu dziecku kształcić się samodzielnie.


  Placeholder

  Efekty

  Dzieci kształtują poczucie własnej wartości, wiary we własne siły. Dzieci rozwijają samodzielność, ale też zespołowość. Mają pozytywne podejście do zdobywania wiedzy. 

  Zapewniamy

  • edukację opartą na koncepcji pedagogicznej Marii Montessori
  • wychowanie oparte na jasnych zasadach, bez oceniania i porównywania
  • nauczanie zindywidualizowane (2 nauczycieli / oddział, maks. 14 dzieci) 
  • opieka i zajęcia w godz. 7.30-17.00
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę
  • zajęcia edukacyjne i prorozwojowe
  • zbilansowane posiłki
  • wycieczki edukacyjne
  • codziennie conajmniej godzinę ruchu na świeżym powietrzu
  • wstępną diagnoza logopedyczną 
  • komplet montessoriańskich pomocy dydaktycznych oraz całą wyprawkę
  dowiedz się więcej

  Placeholder

  Zapisy

  Zapraszamy do kontaktu w sprawie zapisu dziecka do Szkoły. Zachęcamy do odwiedzin!

  • anna.gac@neoschool.pl
  • 690 950 022
  • https://goo.gl/maps/dyyHPtQCZVm
  Placeholder