NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Staramy się przygotować naszych uczniów do wzięcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do samodzielności w myśleniu i działaniu, do budowania pozytywnych relacji z ludźmi.

W naszej szkole nie ma ocen, dzwonków, ławek. Dzieci nie dźwigają książek – ich sala edukacyjna jest wyposażona w kompletny materiał uporządkowany według tematów oraz stopnia trudności. Pomoce dydaktyczne wspomagają rozwój koncentracji i koordynacje ruchową, a także angażują dziecko w odkrywanie świata. Nauczyciel towarzyszy uczniowi – wspiera go i zachęca, ale nie przejmuje za niego aktywności.