Zapewniamy ciągłość edukacji na najwyższym poziomie w zgodzie z założeniami pedagogiki Montessori i z podstawą programową MEN.

O Szkole

O misji, historii i nauczycielach

Klasy I – III

Klasy IV – VII