KADRA

Przygotowanie merytoryczne i osobowość nauczyciela mają kluczowe znaczenie w osiąganiu założeń pedagogiki Montessori. To on inspiruje ucznia do działania, odpowiada na jego pytania, planuje i organizuje sposób nauczania tak, by dzieci miały wyraźnie zarysowane ramy swojej wolności. Nauczyciel odpowiada też za realizację podstawy programowej określonej przez MEN.

W Neo Montessori School stawiamy na młodą, dobrze wykształconą kadrę. Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach montessoriańskich i publicznych. Kluczową kwalifikacją jest odbycie kursu metodycznego Montessori, a warunkiem sine qua non – miłość do dzieci.

Dyrektor szkoły

Iwona Hechsman-Pryca: mgr pedagogiki, arteterapeuta, doradca zawodowy.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (arteterapia). Pracowała jako wychowawca, dziennikarz, lider Klubu Pracy i doradca zawodowy. Publikowała na łamach prasy lokalnej, ogólnopolskiej i branżowej. Specjalizuje się w coachingu i metodyce pracy grupowej. Przez 10 lat prowadziła koncert charytatywny „Serce na dłoni”, z którego dochód przeznaczony był na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z  najuboższych rodzin Tomaszowa Maz. Publikowała na łamach prasy lokalnej, ogólnopolskiej i branżowej. Uhonorowana srebrną odznaką TPD „za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem” (2012 ).

Prywatnie mama i babcia. W wolnych chwilach podróżuje, chodzi po górach, gra na pianinie. Poszukiwanie metod wyzwalających myślenie lateralne jest jej pasją, a prowadzenie warsztatów z zakresu arteterapii, kreatywności czy rękodzieła artystycznego – ulubioną formą spędzania wolnego czasu.

Od 2014 roku prezes zarządu spółki Neo Montessori School sp. z o.o. oraz dyrektor szkoły i przedszkola pod tą samą nazwą.

Zakładając placówkę oświatową, szukaliśmy takiej metody pedagogicznej, która z jednej strony przygotuje nasze dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce przyszłości, a z drugiej strony „odkoszaruje” proces nauczania, stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju każdego ucznia. Pedagogika Marii Montessori, praktykowana od stu lat na całym świecie, wciąż udoskonalana przez metodyków i praktyków, spełniła nasze oczekiwania. Maria Montessori zabrała nas w fascynującą podróż, która każdego dnia przynosi nam nowe odkrycia”.

 

Dyrektor pedagogiczny

Agata Kowalska – Zahel:  absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel j. niemieckiego, lektor i egzaminator OKE. Koordynatorka wymiany polsko-niemieckiej w I LO w Myślenicach. Od 1996 roku posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Z naszą szkołą współpracuje od momentu jej powstania, początkowo jako nauczyciel j. niemieckiego. Od 2016 roku sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu. Jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli w zakresie ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełni również funkcję doradczą dla dyrektora w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa oświatowego.

 

Nauczycielki klas I – III

Gabriela Senderska: mgr pedagogiki z praktyką w klasach I – III (SP nr 2 w Myślenicach oraz Wieliczka Montessori School). Dyplom Polskiego Instytutu Montessori w zakresie nauczania w klasach I-III.

Zaangażowana w pracę szkoły od początku jej istnienia. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać, pracując w SP Nr 2 w Myślenicach jako nauczyciel wspomagający w procesie edukacyjno- wychowawczym dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce oraz nauczyciel nauczania początkowego. Pracowała też na stanowisku pedagoga w MGOPS  w Myślenicach. Współpracowała tam z dziećmi i rodzicami, którzy borykają się z trudnościami wychowawczymi oraz problemami społecznymi. Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców, której celem było wspomaganie działań wychowawczych w rodzinie oraz wsparcie w kryzysach życiowych. Kierowała warsztatami psychoedukacyjnymi i pedagogizującymi dla rodziców. Metodą Montessori zafascynowała się już na studiach. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła kurs metodyczny (kl. I-III oraz przedszkole) i otrzymała dyplom w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie. Brała udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Montessori oraz Fundację „Ziarnko Maku”.
Jest osobą twórczą i wszechstronną. Interesuje się sportem, fotografią, modą, literaturą. Uważa, że w życiu bardzo ważne jest poszerzanie horyzontów i czerpanie radości z każdej chwili.
„Metoda Marii Montessori jest dla mnie idealnym wyborem, ponieważ łączy zawód nauczyciela z pracą terapeuty, co pozwala mi robić to co kocham. Jestem dumna mogąc pracować w miejscu, w którym wykorzystuje się myśl pedagogiczną M. Montessori.” 

Anna Mirochna: absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z praktyką w Przedszkolu samorządowym nr 7, przedszkolu i SP na Chełmie oraz w SP nr 3 w Myślenicach.

Ukończyła kurs Katechezy Dobrego Pasterza w krakowskiej fundacji wspierania idei M. Montessori „Ziarnko maku”. Prowadzi zajęcia katechezy w przedszkolu Montessori.
Obecnie zdobywa praktykę nauczycielską w klasach I-III, jednocześnie szkoli się na kursach metodycznych z zakresu pracy z materiałem przedszkolnym Montessori.  W trakcie wakacji odbędzie kompleksowy kurs dla nauczycieli I-III w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi.
Prywatnie jest mamą trójki dzieci, prowadzi dziecięcą scholę na Chełmie, a w wolnych chwilach jeździ na rowerze. Jej największą pasją jest śpiewanie.

Magdalena Kocur: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z praktyką w przedszkolu Happy Kids i w szkole podstawowej Montessori. Dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi.
Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a w życiu prywatnym mama Kuby i Kornela. Dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori w zakresie nauczania w kl. I-III. Studia podyplomowe z logopedii.
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu o profilu językowym w Krakowie. Odbyłam również staż jako pomoc nauczyciela w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Myślenicach. Podczas studiów zdobywałam praktykę zawodową w SP nr 3 w Myślenicach oraz w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w SP  nr 5  w Myślenicach. Jednak największe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywam wychowując moich synów. Czas spędzany z dziećmi jest dla mnie najcenniejszy, a praca w szkole jest moją pasją.
Inwestuję w swój rozwój osobisty, pasjonuje mnie nauka języków obcych (obecnie uczęszczam na intensywny kurs języka angielskiego). Lubię aktywnie spędzać wolny czas – jeżdżę na nartach, uwielbiam rowerowe wycieczki oraz pływanie.

 

Aneta Krasek: mgr wychowania fizycznego, dyplom oligofrenopedagogiki. W trakcie kursu Polskiego Instytutu Montessori w zakresie nauczania w klasach I-III.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać  w Szkole Podstawowej w Dobczycach, ucząc dzieci wychowania fizycznego w klasach IV-VI. W SP w Brzączowicach była asystentką nauczyciela dziecka autystycznego.
Aktualnie prowadzi grupę siatkarek w KS Raba Dobczyce.
Prywatnie jest mamą dwójki dzieci. Interesuje się sportem, muzyką i filmem.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

„Metoda Marii Montessori jest dla mnie nowym wyzwaniem, ponieważ daje mi możliwość spojrzenia na nauczanie z innej perspektywy. Widzę też jak duże efekty przynosi w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi”.

 

 

Religia

Elżbieta Święch: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz biblistyki na Papieskiej Akademii Teologicznej. Wieloletni, ukochany przez dzieci pedagog.

 

Język angielski

Agnieszka Szumiec: mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, absolwentka logopedii w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz czterech kursów językowych w Londynie potwierdzonych certyfikatami. lektor j. angielskiego, egzaminator maturalny.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując kilka lat w Wielkiej Brytanii na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a także pedagoga w ośrodku pomocy rodzinie. Posługując się biegle językiem angielskim, przekazuje wiedzę uczniom szkoły i przedszkola Montessori dbając o ich prawidłowy rozwój, ćwicząc pamięć oraz poszerzając kompetencje językowe stosownie do indywidualnych możliwości każdego ucznia.  Prowadzi też zajęcia logorytmiczne w przedszkolu oraz indywidualną terapię mowy, a także Centrum Mowy i Masażu w Myślenicach.
Mama dwóch córeczek: Kornelii i Olivii, czasami wspina się po górach, gra w tenisa. Interesuje się psychologią, literaturą angielską, amerykańską oraz muzyką i filmem.

 

Świetlica

Justyna Knapik: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z praktyką w Przedszkolu nr 5. Uczestniczka kursów metodycznych Montessori.