Zapewniamy – w ramach czesnego


 • nauczanie w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej – pełny cykl kształcenia przewidziany dla szkoły podstawowej w kl. I-III
 • realizację programu nauczania (zgodnie z wytycznymi MEN) metodą  Marii Montessori pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry
 • nauczanie zindywidualizowane – sześciu nauczycieli na jeden kilku rocznikowy oddział (do 42 uczniów)
 • oddziały/klasy maksymalnie 14-osobowe
 • zajęcia dydaktyczne w godzinach 8:00 – 14.00
 • rozszerzony j. angielski (2 h w grupach, 2 h pracy indywidualnej)
 • drugie śniadanie (szwedzki stół), podwieczorki i owocowy kącik (w ramach świetlicy). Napoje zimne i ciepłe – bez ograniczeń,
 • codzienną porcję ruchu na świeżym powietrzu (spacer, plac zabaw, boisko)
 • współpracę z rodzicami (spotkania integracyjne, warsztaty, wykłady)
 • zajęcia z religii katolickiej (na życzenie)
 • basen (godzina zajęć pod okiem trenera tygodniowo)
 • diagnozę logopedyczna
 • komplet montessoriańskich pomocy dydaktycznych i materiałów rozwojowych
  podręczniki do j. angielskiego, informatyki i religii,
 • pełną wyprawkę ucznia (zeszyty, materiały plastyczne i piśmiennicze)
 • niektóre zajęcia dodatkowe (np. warsztaty muzyczne, edukacja finansowa i in.)

Przykładowy Plan Lekcji


Dodatkowo płatne


 • wyżywienie (17,00 zł/dzień)
 • zajęcia świetlicowe w godz. 14.00 – 17.00 (250 zł miesięcznie lub 12 zł za 1 godz.)
 • zajęcia pozalekcyjne: m.in. robotyka, szachy, taniec (około 10 – 25 zł/h)
 • zajęcia muzyczne: Pracownia Artystyczna Arabeska: nr tel. 883-381-652, e-mail: arabeska.pracownia@gmail.com
 • wycieczki edukacyjne (także tzw. Zielona Szkoła)


Opłaty


 

Czesne: 980 zł miesięcznie (przez 12 m-cy w roku).

Wpisowe: 1100 zł (jednorazowo na cały cykl kształcenia).

Stawka żywieniowa: 17,00 zł dziennie.

Zniżki: 25% czesnego na drugie i kolejne dziecko (zniżka 5% przy opłacie za cały rok)
5 % zniżki także na pierwsze dziecko dla osób korzystających z Karty Dużej Rodziny