Maria MontessoriPierwsza kobieta-lekarz we Włoszech, wybitny pedagog i działaczka społeczna (1870-1953). Jej koncepcja pedagogiczna, mimo upływu lat, nigdy nie straciła na aktualności, osiągając najpełniejszy rozkwit w szkolnictwie niepublicznym. Montessori – to nazwisko i marka rozpoznawalna na całym świecie.Istota pedagogiki Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne, a wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na naturalny rozwój i osiągnięcie niezależności.

Do najważniejszych celów metody Montessori można zaliczyć:

  • wypracowanie szacunku do porządku i pracy,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowanie zamiłowania do ciszy w trakcie pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • wypracowane postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • formowane postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.