Pozytywna Dyscyplina dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy na dwudniowy warsztat z Pozytywnej Dyscypliny, kierowany do nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, jak również do zainteresowanych rodziców.

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 30 lat metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i nauczycieli i dzieci.

Pozytywna Dyscyplina opiera się na pięciu fundamentalnych zasadach:

 1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności.
 2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca.
 3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.
 4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Powyższe zasady i setki technik, które oferuje Pozytywna Dyscyplina nauczycielom i rodzicom, są podstawą skuteczności i spokoju jaki daje ta metoda wszystkim pracującym na co dzień z dziećmi.

Pozytywna Dyscyplina dostarcza gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem indywidualnie i w klasie.

JAK BYĆ DOBRYM I SKUTECZNYM NAUCZYCIELEM według POZYTYWNEJ DYSCYPLINY?

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie nauczyciele:

 • wiedzą, dlaczego dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić;
 • znają setki różnych sposobów na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • potrafią dotrzeć do najtrudniejszych uczniów i skłonić ich do współpracy;
 • wiedzą, że zmiany w funkcjonowaniu dzieci są długofalowe, a zdobyte życiowe kompetencje przekładają się na sukcesy w szkole i dalszym życiu.

Celem warsztatu Pozytywnej Dyscypliny jest:

 • przybliżenie nauczycielom koncepcji poczucia przynależności jako znaczącego sposobu na zwiększanie pozytywnych kompetencji uczniów i zmniejszanie liczby ich negatywnych zachowań;
 • pokazanie, jak dostrzegać i rozwijać potencjał uczniów i zaprzęgać go do wspierania codziennej pracy nauczyciela;
 • danie nauczycielom okazji do bezpośredniego doświadczenia działania kilku technik Pozytywnej Dyscypliny i możliwości wdrożenia ich w życie już następnego dnia w szkole;
 • zachęcenie ich do przyjrzenia się swoim celom wychowawczym, metodom wykorzystywanym do ich osiągnięcie i ocenia własnej skuteczności.

Jeśli jako nauczyciel:

 • nie wiesz, dlaczego niektórzy z twoich uczniów zachowują się źle i czasem w związku z tym czujesz irytację, bezradność, rozpacz, niechęć
 • masz poczucie, że nie jesteś skuteczny i że czasem „przeciągasz linę z uczniami”
 • widzisz, że twoi uczniowie nie współpracują lub nie biorą odpowiedzialności za swoje zachowania
 • dziwisz się, że uczniowie nie dostrzegają twoich dobrych intencji

Przyjdź na warsztat!

Na tym warsztacie dowiesz się / nauczysz się:

 • jakie są powody złego zachowania dzieci i jak sobie z nimi skutecznie radzić
 • jak mówić, by dzieci słuchamy i słyszały, co do nich mówisz
 • jak zyskiwać współpracę dzieci
 • jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych i życiowych, takich jak: współpraca, rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, odpowiedzialności, etc.
 • jak uczyć dzieci rozwiązywać własne problemy, budować wewnątrz klasowe poczucie wspólnoty i dzięki temu zyskiwać więcej czasu na uczenie.

PROWADZĄCA:

JOANNA BARANOWSKA – Coach, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny i psycholog specjalizujący się w pracy z mamami, które czują się rozczarowane swoim życiem. Pomaga im BYĆ MAMĄ NA WŁASNYCH ZASADACH, odbudować swoje życie po urodzeniu dziecka, zbudować zgodną ze sobą równowagę i zyskać więcej miłości i radości, dla siebie, dzieci i rodziny. Mama Antka (6) i Zuzi (4).

TERMIN: 9-10 września 2017 (sobota i niedziela) od 9 do 17.00

MIEJSCE: Neo Montessori School, ul. Średniawskiego 27, Myślenice

KOSZT: 300 zł (UWAGA! Przy zapisie do 4 września 250 zł)

ZAPISY: anna.gac@neoschool.pl, tel. 690 950 022