Zapewniamy – w ramach czesnego


 • nauczanie w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej – pełny cykl kształcenia przewidziany dla szkoły podstawowej w kl. IV-VIII
 • realizację programu nauczania (zgodnie z wytycznymi MEN) zgodnie z filozofią Marii Montessori pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry
 • nauczanie zindywidualizowane – osobny nauczyciel na każdy oddział, dodatkowo nauczyciele przedmiotowi
 • oddziały/klasy 12-osobowe, maksymalnie 14-osobowe
 • zajęcia dydaktyczne w godzinach 8:00 – 14.00/15:00
 • język angielski (4 h w grupach)
 • napoje zimne i ciepłe – bez ograniczeń
 • codzienną porcję ruchu na świeżym powietrzu (spacer, plac zabaw, boisko)
 • współpracę z rodzicami (spotkania integracyjne, warsztaty, wykłady)
 • zajęcia z religii katolickiej (na życzenie)
 • basen (godzina zajęć pod okiem trenera tygodniowo)
 • diagnozę logopedyczna
 • komplet montessoriańskich pomocy dydaktycznych i materiałów rozwojowych
 • podręczniki do wszystkich przedmiotów,
 • pełną wyprawkę ucznia (zeszyty, materiały plastyczne i piśmiennicze)
 • niektóre zajęcia dodatkowe (np. warsztaty muzyczne, edukacja finansowa i in.)

Przykładowy Plan Lekcji – klas IV – VIII


Dodatkowo płatne


 • wyżywienie (14,00 zł/dzień)
 • zajęcia świetlicowe w godz. 13.45 – 15.30 (150 zł miesięcznie lub 8 zł za 1 godz.)
 • zajęcia pozalekcyjne: m.in. rysunek, szachy, taniec (około 10 – 25 zł/h
 • zajęcia muzyczne: Pracownia Artystyczna Arabeska: nr tel. 883-381-652, e-mail: arabeska.pracownia@gmail.com
 • wycieczki edukacyjne (także tzw. Zielona Szkoła)
Opłaty


Czesne: 1025 zł miesięcznie (przez 12 m-cy w roku).

Wpisowe:  688 zł (jednorazowo na cały cykl kształcenia).

Stawka żywieniowa: 14,00 zł dziennie.

Zniżki: 25% czesnego na drugie i kolejne dziecko (zniżka 5% przy opłacie za cały rok)
5% zniżki na pierwsze dziecko dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.