O SZKOLE

MISJA

Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Staramy się przygotować naszych uczniów do wzięcia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, do samodzielności w myśleniu i działaniu, do budowania pozytywnych relacji z ludźmi.
W naszej szkole nie ma ocen, dzwonków, ławek. Dzieci nie dźwigają książek – ich sala edukacyjna jest wyposażona w kompletny materiał uporządkowany według tematów oraz stopnia trudności. Pomoce dydaktyczne wspomagają rozwój koncentracji i koordynacje ruchową a także angażują dziecko w odkrywanie świata. Nauczyciel towarzyszy uczniowi – wspiera go i zachęca, ale nie przejmuje za niego aktywności.
Program nauczania jest dostosowany do tempa pracy każdego ucznia. Realizujemy podstawę programową MEN (w formie tzw. pracy własnej), a także zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, informatyczne, wf i religię.

Zapewniamy opiekę codziennie od godziny 7:30 do 14:00. Dzieci otrzymują posiłki (śniadanie w formie bufetu), napoje, obiad oraz podwieczorek (w ramach świetlicy). Codziennie wychodzimy na świeże powietrze.

NAUCZYCIEL

„Ogarnia swym ciepłem, ale nie spala, pomaga, lecz nie wyręcza.” M. Montessori

Jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie otoczenia, by dziecko mogło znaleźć w nim odpowiednie bodźce do prawidłowego rozwoju. Powinien być aktywny w momencie wprowadzania dziecka w rzeczywistość poprzez różnego rodzaju formy pracy, bierny zaś w chwilach samodzielnego  wykonywania przez nie tych czynności. W ten sposób nauczyciel staje się „uważnym obserwatorem” oraz „cierpliwym i cichym przewodnikiem spontanicznej pracy dzieci”.

W naszej szkole stawiamy na młodą, dobrze wykształconą kadrę. Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach montessoriańskich i publicznych. Kluczową kwalifikacją jest odbycie kursu metodycznego Montessori, a warunkiem sine qua non – miłość do dzieci.

 

ROLA RODZICÓW

Chcemy ściśle współpracować z rodzicami, jesteśmy otwarci na ich sugestie. Organizujemy spotkania integracyjne, warsztaty, wykłady. Chętni rodzice, a także dziadkowie biorą czynny udział w życiu szkoły, np. poprzez uczestnictwo w akcjach typu:  „Mądra szkoła czyta dzieciom”.

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielami w wyznaczonych terminach.

Zachęcamy do wprowadzania zasad M. Montessori także w domu.

 

 

 

TROCHĘ HISTORII

Działalność edukacyjną rozpoczęliśmy we wrześniu 2014 roku w kamienicy przy Rynku 23 w Myślenicach (dziś mieści się tam liceum). Wystartowaliśmy z 10 uczniami klas 0 – I w jednej sali dydaktycznej. W tym samym czasie ruszył nasz punkt przedszkolny w Częstochowie przy ul. Sejmowej  65, dziś już pełnoprawne przedszkole Montessori.
Rok później mieliśmy już 15 dzieci w trzech oddziałach (0 – II), prowadziliśmy świetlicę popołudniową (także w ferie i wakacje), a nasi uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z j. niemieckiego, hiszpańskiego, z teatru, jogi, tańca nowoczesnego, rękodzieła, science, robotyki oraz malarstwa i grafiki. Chcieliśmy dać im możliwość korzystania z różnych form aktywności w jednym miejscu, a rodzicom zaoszczędzić nieco czasu.

Sala na Rynku szybko zrobiła się dla nas za ciasna. Od września 2016 roku działamy już w budynku przy ul. Średniawskiego 27. Zajmujemy całą pierwszą kondygnację, łącznie 350 mkw. Mamy obszerną szatnię, jadalnię, sale: dydaktyczną, językową i do zajęć ruchowych. Pojawiły się nowe formy zajęć pozalekcyjnych: programowanie, biblioterapia, ceramika czy edukacja finansowa. Oddział przedszkolny, złożony dotąd z kilku zerówkowiczów, poszerzył się o młodsze roczniki. Ma osobną salę wyposażoną w materiał rozwojowy Montessori dla 11 przedszkolaków. W planach zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu (projekt unijny) i szkole (IV klasa).