07.30 – 8.50 – zabawa, powitanie
08.50 – 9.00 – planowanie pracy własnej
09.00 – 11.15 – praca własna*
09.00 – 10.00 – drugie śniadanie (bufet)
11.15 – 12.00 – zajęcia dydaktyczne: taniec (wtorek, czwartek), j. angielski (poniedziałek, środa)
12.00 –  13.00 – wyjście na spacer, na plac zabaw, gry i zabawy na świeżym powietrzu
13.00 – 13.20 – obiad
13.20 – 13.35 – zajęcia w kręgu, lekcja ciszy, leżakowanie (dla chętnych)
13.35 – 14:00 – czas odpoczynku i relaksu
14.00 – 17.00 – świetlica popołudniowa, zajęcia grupowe, pozalekcyjne, zabawa swobodna.

* Praca własna –  indywidualna aktywność każdego dziecka z użyciem materiału rozwojowego Montessori (edukacja sensoryczna, matematyczna, językowa, kosmiczna**, Katecheza Dobrego Pasterza).
** Edukacja kosmiczna – wiedza o otaczającym świecie z elementami historii (w tym historii powstania układu słonecznego i Ziemi), botaniki, zoologii i geografii.