PLAN DNIA

7.30 – 8.15 – świetlica poranna
 8.15 – 8.45 – powitanie, planowanie pracy (zajęcia w kręgu)
 8.45 – 11.45 – praca własna* + zajęcia przedmiotowe (j. angielski, religia, wf)
 09.00 – 11.00 – drugie śniadanie (bufet)
 11.45 – 12.30 – spacer, gry i zabawy na świeżym powietrzu, basen
 12.45 – 13.00 – lekcja ciszy
 13.00 – 13.30 – obiad, dyżury, sprzątanie
 13.30 – 14.00 – odpoczynek z książką, kaligrafia
 14.00 – 17.30 – świetlica popołudniowa
 14.00 – 17.00 – fakultatywne zajęcia pozalekcyjne: j. hiszpański, j. niemiecki, joga, teatr, taniec nowoczesny, rękodzieło, malarstwo i grafika, koło naukowe Science, robotyka

* zajęcia, podczas których uczniowie opracowują przy pomocy materiałów Montessori zadania programowe przewidziane przez MEN dla nauczania zintegrowanego